Photo by Cathryn Lavery on Unsplash

Novoročné predsavzatia

  Kedže Nový rok je priam magickým obdobím pre zadávanie si nových predsavzatí, verím, že ste si už stihli stanoviť aj nejaké tie ciele, ktoré chcete dosiahnuť v tomto roku. Na začiatku roka máme všetci veľmi veľké oči, plné očakávaní, ale predtým, než si začnete dávať ciele pre rok 2020, uistite sa, že sú naozaj …