8 dôvodov prečo prihlásiť svoje dieťa na flautu!

Onedlho tu máme koniec školského roka a taktiež Vás možno napadá myšlienka prihlásiť svoje dieťa do ZUŠ na nejaký hudobný nástroj. Ak nie ste s výberom rozhodnutí a Vaše dieťa sa taktiež neprikláňa ku konkrétnemu nástroju, ponúkam Vám článok o výhodách hrania na flaute. Ak ste náhodou nestihli prijímacie konanie, určite budú dodatočné termíny v septembri! 🙂

1. Rozšírenie kapacity pľúc a podpora správneho dýchania

Z fyziologického hľadiska je hranie na flautu veľmi prospešné. Žiak sa učí ovládať svoj dych za pomoci brušných svalov a bránice, rovnako si rozširuje pľúcnu kapacitu a postupne sa odstraňuje plytké povrchné dýchanie za hlbšie a pomalšie nádychy, čím sa žiak cíti viac uvoľnenejší a pokojnejší. 

2. Zlepšenie čítania, porozumenia a pamäte

Pri hraní na hudobnom nástroji zapájame obe strany mozgu. Čítanie a prehrávanie hudby je jednou z mála aktivít, ktoré využívajú obe strany mozgu naraz! Štúdie ukázali, že hranie a čítanie hudby zlepšuje fungovanie mozgu a pomáha nám pri vytváraní nových nervových dráh.

Učením a prehrávaním hudby si žiak zlepšuje čítanie a porozumenie. Deti musia pri hre na nástroji správne čítať daný zápis nôt v notovej osnove – Výška tónu, dĺžka, presný hmat pre daný tón a i. Naučiť sa čítať a porozumieť hudbe dokonca pomáha pri čítaní a porozumení literatúry v školských triedach. Taktiež pri hraní z pamäti sa dieťa učí rýchlejšie si vytvárať, ukladať a obnovovať spomienky.

3. Trpezlivosť, sebavedomie a sebaúcta

Naučiť sa hrať na hudobný nástroj si vyžaduje množstvo času a sebazaprenia.  Každým cvičením sa žiak učí väčšej trpezlivosti a s dosiahnutím krátkodobých a dlhodobých cieľov učiteľa príde želaný úspech, ktorý žiaka motivuje k ďalšej aktivite a zároveň si týmito “malými cieľmi” žiak buduje sebavedomie a sebaúctu. Keď sa deti učia nové veci, spočiatku je to často náročné. Keď však žiak prekonáva obtiaže, ktoré môže učenie sa na flaute spôsobiť, zvyšuje sa ich sebadôvera a sebaúcta.

4. Zlepšenie koordinácie 

Mozog žiaka pri hraní na nástroji pracuje na rýchlych obrátkach. Čítanie nôt sa v mozgu prevádza na fyzický pohyb, ktorý následne zlepšuje koordináciu rúk, prstov a očí. Hranie na flaute pomáha rozvíjať jemné motorické zručnosti žiaka. Používanie každého prsta pri hraní na obidvoch rukách nie je pre veľa detí ľahké. Koordinácia umiestnenia prstov pre dané tóny, ktoré sú napísané v notovom zápise, si vyžaduje veľa mozgovej aktivity. Keď študenti nacvičujú umiestnenie prstov presne k daným notám, ich prsty si vyvinú svalovú pamäť, ktorá sa každým razom zlepšuje a tým sa posilňujú ich jemné motorické zručnosti.

5. Zlepšenie matematických schopností

Tým, že sa žiak učí v hudbe správne pochopiť rytmus, rozdeliť si ho na najmenšie kúsky, zadeliť si dĺžkové hodnoty nôt do taktov, to všetko napomáha logickému mysleniu. Existuje naozaj veľa spojení medzi hudbou a matematikou.

6. Praktické výhody flauty

V školskej taške dieťaťa flauta nezaberá veľa miesta. Je malá, ľahká a prenosná. Je to nástroj, ktorý sa dá ľahko prenášať v školskej taške. Zo všetkých nástrojov je cenovo najdostupnejšia. Tie najlacnejšie sa dajú kúpiť pod cenu 20 eur. Navyše zobcová flauta je svojou veľkosťou ľahko uchopiteľná a udržuje žiaka v prirodzenej polohe tela narozdiel od huslí a iného typu nástroja, ktoré sú na držanie pre malého žiaka ťažké a z fyziologického hľadiska držania tela pri hraní  nekomfortné.

7. Sebadisciplína

Neustálym cvičením a povinnosťami, ktoré si hranie na hudobnom nástroji vyžaduje, žiak sa učí sebadisciplíne a sebakontrole, ktoré potrebuje vo všetkých stránkach života.

8. Láska k hudbe

Žiak si vytvára vlastný názor na hudbu, počúva, čo sa mu páči a čo nie, získava skúsenosti z ďalšej oblasti, ktorú sa učí rešpektovať a chápať. Ak dieťa nikdy nevyskúša hranie na hudobnom nástroji, ťažko pochopí v budúcnosti človeka, ktorý sa venuje hudobnému umeniu.

V role rodičov vás možno lákajú iné atraktívnejšie koníčky, ktoré by mohlo vaše dieťa robiť, ale zaručujem vám, že rozvíjať hudobné zručnosti svojho dieťaťa nie sú nikdy zlou voľbou. Hrať na hudobnom nástroji naučí dieťa sebadisciplíne, sebadôvere, sebavedomiu, trpezlivosti a iným veľmi dôležitým vlastnostiam. Rovnako nás hudba učí byť senzitívny na svoje okolie a na druhých ľudí. Keďže hudba je ďalším dorozumievacím prostriedkom, učíme sa spoločne ako ľudia medzi sebou komunikovať.

lucia_vercimakov

Ahojte, vítam Vás na mojom Blogu - Svet podľa Lucy. Veľmi ma teší, že ste sem zavítali a dúfam, že sa tu na chvíľu zdržíte.

Odporúčané články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.