#2 Pozícia rúk

Ahojte, dnešný článok bude obsahovať cvičenia a triky, vďaka ktorým si budete vedieť nájsť správnu pozíciu rúk, ktorá bude pre vás osobitne najlepšia. Ak ste už s vašou pozíciou spokojní, hrá sa vám komfortne a bez obmedzení, aspoň sa naučíte nové techniky, ktoré môžete posunúť niekomu, kto to potrebuje; napríklad učiteľ žiakovi.

Ako si už z názvu môžete vyvodiť, budem sa špeciálne venovať pozícii pravej a ľavej ruky. Skôr než začnem, odrazím sa od faktu, že palec pravej ruky, ukazovák ľavej ruky a žliabok na brade tvoria tri základné oporné body, ktorými držíme flautu. Preto by sme pozíciu rúk nemali podceňovať.

Tri oporné body pri držaní flauty

Rozhodla som sa , že vám nebudem písať článok typu: “Ako by mala vyzerať správna pozícia rúk”, ale napíšem niekoľko cvičení a rád, podľa ktorých zistíte sami, aká pozícia rúk je pre vás najlepšia.

ĽAVÁ RUKA

Zaujmite prirodzený postoj tela. Obe ruky nechajte voľne visieť vedľa tela, rovnako aj prsty. Snažte sa byť čo najviac uvoľnení. Môžete si ruky voľne vytriasť. Potom vezmite ľavú ruku a prirodzeným švihom ju ohnite v lakti. Týmto pohybom by ste mali dosiahnuť prirodzenú pozíciu vašej ruky pre držanie flauty. Zápästie by malo byť ohnuté a prsty by mali byť zaoblené vo svojich kĺboch. Do tejto pozície si priložte flautu a zahrajte niekoľko tónov. Teraz môžete posúdiť, ako sa vám v tejto pozícii hrá. Máte uvoľnené zápästie? Nedržíte flautu v kŕči? Dosiahne váš malíček na klapku gis? Pre lepšie pochopenie vám môže pomôcť predstava, že sa chystáte chytiť tenisovú loptičku odhodenú z diaľky do výšky ramien.

Druhé cvičenie je veľmi podobné. Do ľavej ruky vezmite flautu, na ktorej držíte hmat Gis1. Rovnako ako v prvom cvičení, ľavá ruka vám visí vedľa tela. Predstavte si, že v ľavej ruke máte nákupnú tašku a flauta je jej držiak. Ruku nechajte pekne visieť smerom nadol a stále držte hmat Gis1. Pomaly ohnutím lakte zdvihnite ľavú ruku spolu s flautou. Tento pohyb robte čo najprirodzenejšie. Nepripájajte žiadne myšlienkové pochody alebo napätosť do svalov. Keď už máte ruku dvihnutú, v polohe, kde zápästie prirodzene zastalo, skúste s takýmto uhlom ľavej ruky začať hrať na flaute. Prsty a zápästie pravej ruky by mali ostať v polohe, ktorá Vám najviac vyhovuje. Taktiež by ste mali bez námahy dostať malíček hneď ku klapke gis. A palec by sa Vám mal tiež veľmi ľahko pohybovať medzi klapkou h a be.

PRAVÁ RUKA

Chyťte ceruzku vodorovne palcom a prstami oproti sebe, aby ste zistili svoju prirodzenú polohu pravej ruky. Skúste dať ruku vyššie spolu s ceruzkou, asi do takej výšky, v akej držíte flautu a skúste si teraz porovnať pozíciu ruky s flautou. Vidíte nejaký rozdiel? Je vaše zápästie uvoľnené?

Taktiež si môžete polohu pravej ruky jednoducho odskúšať tak, ako som vám to vysvetľovala v prvom cvičení pri ľavej ruke. Veľmi dôležitý fakt na ktorý sa zabúda je, že palec prechádza až do kostičiek zápästia. Čo to znamená? z fyziologického hľadiska nie je veľmi prospešné veľmi ohýbať ľavé zápästie. Áno, je tam istá miera ohnutia, ale nie až taká radikálna, ako sa v niektorých zdrojoch spomína. Ak sa vaša pravá ruka príliš nakláňa doľava a ukazovák sa dotýka mechaniky flauty, pokúste sa ruku mierne nasmerovať k malíčku., do pravej strany.

RADY NAVYŠE

Pravá ruka

  1. Ak máte problém dosiahnuť s malíčkom na klapku cis, alebo malé h, skúste si predstaviť, že vaša dlaň je v tvare písmena U. Tým dosiahnete, že sa vám dlaň rozšíri, vytvorí sa väčší priestor medzi palcom a malíčkom. Tak budete môcť dosiahnuť na klapku cis a klapku malého h.
  2. Poloha ľavého palca je u každého individuálna. Niekto má palec kolmo medzi ukazovákom a prostredníkom, niekto zase priamo pod ukazovákom, alebo sa nachádza v menších odchýlkach. Myslím si, že by mal byť taktiež zaokrúhlený, ako aj všetky ostatné prsty.
  3. Klapky sa stláčajú bruškami prstov. Ako som spomínala, prsty majú byt zaokrúhlené vo svojich kĺboch. Hrať s rovnými prstami nie je dobrým návykom. Blokuje to pohyb prstov a vytvára sa napätie v rukách a celom tele.

Ľavá ruka

  1. Pre lepšie uvoľnenie ľavej ruky a jej prstov si predstavte, že počas hrania na flaute máte v ľavej dlani uložené jablko. To spôsobí, že dlaň máte pekne uvoľnenú a širokú.
  2. Nezabudnite na ohnutie v ľavom zápästí. Častou chybou je, ak niektorí maličkí žiaci neohnú ľavé zápästie a tým si spôsobia, že nevedia dosiahnuť na klapky prstenníka a malíčka.

Posledná vec, ktorá je taktiež veľmi dôležitá je vyváženie flauty v rukách. Tým, že je jedna strana flauty ťažšia než druhá, (ťažšia je tá, na ktorej je mechanika flauty – tyče…. ) flautu sa snažíme mierne nakloniť smerom dopredu tak, že väčšia časť váhy spočíva na ľavom ukazováku. Tým sa nám flauta neprekrúca dozadu na pravú ruku.

Stále potrebujeme mať na pamäti, že musíme mať v rukách váhu flauty rozloženú tak, aby sme sa cítili pri jej držaní komfortne a hlavne aby nás nič nebolelo a cítili sa nanajvýš uvoľnene. Rovnako musíme brať ohľad na to, že každý z nás je úplne iný, má inú stavbu tela, rúk. Podľa mňa, neexistuje iba jediná správna pozícia držania tela pri hraní na flaute pre všetkých flautistov. To by sme museli vyzerať všetci ako cez kopirák. Preto pozerajte na každého žiaka individuálne a hľadajte spôsob držania flauty taký, ktorý je preňho najlepší. Každý je predsa originál 🙂

Lucka