Ahojte, opäť nám prázdniny zbehli ako voda. Dúfam, že ste všetci oddýchnutí, načerpali ste novú energiu do ďalšieho školského roka a verím, že máte nemálo prázdninových spomienok, o ktoré sa podelíte so svojimi kolegami v práci, či už spolužiakmi v škole.

Dnes sa pustím do krátkeho prehľadu flautových metodík, ktoré sú svojou úrovňou vhodné a odporúčané priamo začiatočníkom v hre na priečnej flaute. Tých metodík je naozaj mnoho, určite niektoré Vám budú známe, hlavne učiteľom. Je samozrejmé, že každý učiteľ preferuje inú metodiku, nie vždy sa všetci zhodneme na jednej veci, a na jednom postupe. Ešte že je svet taký pestrý a jedna vec sa dá vysvetliť a dosiahnuť mnohými spôsobmi :). A platí to aj pre flautové metodiky :).

Na internete nájdete mnoho zahraničných článkov o odporúčaných metodikách, no ja sa zamerám na tie, s ktorými som mala osobnú skúsenosť, a na ktorých sa mi páčila hlavne jednoduchosť vysvetlenia a jej účinnosť.

Barbara Gisler – Haase – Die neue Magic Flute (vol. 1,2,3)

Barbara sa narodila a celý život pôsobí vo Viedni. Nie je len vyhľadávanou svetovou flautistkou, ale je naozaj výbornou pedagogičkou. Počas svojej kariéry vydala mnoho publikácií zameraných na edukáciu flautistov. Metodika Die neue Magic Flute uvádza základy hry na priečnej flaute podľa najnovších edukačných poznatkov. Starostlivo vyberaný a bohato dopĺňaný kánon skladieb oboznamuje so štandardnými dielami vážnej hudby a rozširuje repertoár o ľudové piesne z celého sveta, popové rytmy, gospelové piesne a najkrajšie vianočné koledy. Praktické cvičenia sprevádzajú hrané skladby, ako aj sprievodný klavírny part s hraným CD. Die neue Magic Flute má ešte dve ďalšie pokračovania, ktoré na seba nadväzujú. Na Barbarinej práci sa mi páči pracovanie s modernými technikami v rámci edukačného procesu a to, že sa venuje špeciálne zahnutým hlaviciam u menších detí. Učebnice sú písané v nemeckom jazyku a nájdete ich na mnohých zahraničných stránkach – (Amazon…)

Isabelle Ory – Flûte traversière (vol. 1,2,3)

Isabelle Ory je francúzska flautistka a pedagogička. Počas môjho výmenného pobytu na univerzite vo Francúzsku, som mala tú česť mať s ňou hodiny vyučovacej praxe. Hneď na začiatku som sa dozvedela, že vo Francúzsku sa učia najprv tóny tretej oktávy a až neskôr prechádajú smerom nadol, postupne na spodný register. Pre to, ak si zakúpite jej metodiky, hneď v prvej kapitole sa budete učiť tón es3 :). Ja tento postup vôbec neodsudzujem, práve naopak. No najviac sa mi na jej pedagogickej činnosti páčil uvoľnený prístup, ktorý dovoľoval žiakovi uvoľniť sa na hodine a v hraní na flaute hľadať zábavu a nie hodiny mučenia.

Vo svojich učebniciach vedie žiaka k tomu, aby ho hra na flaute bavila a napredoval v hraní bez toho, aby si to uvedomoval. To je cieľ autorky v jej metodikách, a ja len môžem potvrdiť, že je to naozaj tak. Isabelle Ory dodáva, že paralelne s technickým učením hry na flaute si dieťa rozvíja svoje hudobné cítenie a svoje inštrumentálne zručnosti vďaka rôznym štýlom a nácviku komornej hudby. Rozumné a jednoduché rady v oblasti relaxácie, koncentrácie, vnútorného sluchu, organizácie osobnej práce prispievajú k rozvoju autonómie a skutočného hudobného myslenia. Učebnice sú písané vo francúzskom jazyku a myslím, že niekde nájdete aj preklady do angličtiny.

František Malotín – Metodiky

Dnešnú trojicu uzatvára František Malotín. Jeho práca je naozaj obdivuhodná. Podľa môjho názoru, zatiaľ sa nenašiel človek na Slovensku a Česku, ktorý by napísal takú rozsiahlu a podrobnú metodiku ako Malotín.

Profesor František Malotín sa považuje za najväčšieho priekopníka a najprogresívnejšieho pedagóga v Česku a na Slovensku už v polovici 20. storočia. Bol prvým priekupníkom v používaní francúzského modelu flauty a myslím si, že s pozretím do minulosti najviac ovplyvnil a vyšperkoval zvukový ideál českej flautovej školy.

Publikácie, ktoré vydal, sú tieto:

  1. Priečna flauta – Praktická metodika (https://www.martinus.sk/?uItem=310222)
  2. Prvé dotyky – Učebnica pre začiatočníkov (https://www.martinus.sk/?uItem=78895)
  3. Prebudenie k dokonalosti 1 – Pokračovanie školy hry pre žačiatočníkov (https://www.martinus.sk/?uItem=78894)
  4. Prebudenie k dokonalosti 2 – Pokračovanie školy hry pre žačiatočníkov (https://www.martinus.sk/?uItem=458321)
  5. Prvé dotyky – klavírne doprovody k prednesovým skladbám (https://www.martinus.sk/?uItem=78896)

Pre úplých začiatočníkov slúži učebnica Prvé dotyky, ku ktorej je dobré si zakúpiť aj klavírne doprovody, ak máte možnosť hrať s klavírom. Táto učebnica je naozaj rozsiahla, verím, že ju využijete počas niekoľkoročného štúdia. Učebnice Prebudenie k dokonalosti 1 a 2 sú pokračovaním Prvých dotykov. Tieto knihy sú určené už aj vyšším ročníkom, vhodné aj ako učebnice pre prvé dva roky štúdia na konzervatóriu. Priečna flauta – Praktická metodika je rozsiahle jedinečné dielo, ktoré sa podrobne zaoberá všetkými aspektmi, ktoré sú potrebné pri hre na flaute a počas jej vyučovania. František Malotín podrobne vysvetľuje tvorbu tónu, dýchanie, postoj tela a rúk pri hraní, nátisk, jazyk a iné. Myslím že táto praktická metodika je naozaj veľkým pomocníkom hlavne pre učiteľov a skúsenejších flautistov.

Všetky knihy od Malotína sú ľahko dostupné a sú písané v českom jazyku.