Ahojte 🙂

Som študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na priečnej flaute hrám už 11 rokov a na zobcovej flaute už od svojich 7 rokov. Svojich žiakov učím s radosťou a zanietenosťou. Cieľom môjho vyučovania je, aby žiaci odchádzali z hodiny o niečo múdrejší a hlavne aby ich hra na nástroji napĺňala radosťou. Popritom vyučujem aj hudobnú teóriu a dejiny hudby.

I am a student at the Academy of Performing Arts in Bratislava. I have been playing the flute for 11 years and the recorder since I was 7 years old. I teach my students with joy and enthusiasm. The goal of my teaching is for students to leave the lesson a little wiser and especially for the play on the instrument to fill them with joy. In addition, I teach music theory and music history.

Ponúkam súkromné hodiny zobcovej a priečnej flauty – Online alebo blízko mesta Prešov.

I offer private recorder and transverse flute lessons – Online or near the city of Prešov

Those interested can contact us by e-mail: hudbouksvetu@gmail.com

Záujemcovia sa môžu ozývať na e-mail: hudbouksvetu@gmail.com